Tryggt mottagande

Yngre person håller äldres hand

För att utskrivna patienter ska känna sig trygga när de lämnar sjukhuset eller korttidsvården och ska återgå till att bo hemma har Askersunds kommun startat projektet Tryggt mottagande.

Det finns ofta många frågor och flera praktiska saker som behöver lösas när man har varit borta en tid från sitt hem. Tryggt mottagande är en biståndsbedömd insats som har ett team bestående av undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare knutet till sig.

Teamet möter upp dig vid din dörr när du kommer hem. Du får en utsedd kontaktperson som är ansvarig för dig under perioden som du har insatsen tryggt mottagande. Du får hjälp med planering av vardagliga rutiner och vi går tillsammans igenom om det är något som behöver justeras i hemmet så att du kan vara fortsatt självständig. Det kan vara att vi behöver ta bort en matta för att minska fallrisken, beställa olika hjälpmedel eller att du får ett trygghetslarm. Vi samarbetar hela tiden med dig och du bestämmer såklart i ditt hem. Genomgången gör vi för att underlätta för dig och för att du ska känna dig trygg.

När du varit hemma några dagar genomförs ett uppföljningsmöte tillsammans med teamet för tryggt mottagande. Sen tar hemtjänsten över.

Har du frågor om tjänsten kan du vända dig till projektledare och enhetschef Anna-Lena Lönnqvist, se kontaktuppgifter i spalten till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-12-10