Stöd till anhöriga

Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig och som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende.

Anhörig kan vara en någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar.

Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av

  • information och råd
  • enskilda stödsamtal
  • anhörigcirklar/anhöriggrupper
  • föreläsningar

Du och den du vårdar kan också få insatser beviljade efter en behovsbedömning, till exempel

  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • hemtjänst
  • avlastningsplats/växelvård
  • trygghetslarm
  • korttidsvistelse/stödfamilj

Har du frågor om anhörigstöd kontaktar du kommunens växel för mer information om kontaktuppgifter. Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du direkt kontakta biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Se kontaktuppgifter här till höger.

Är du anhörig till en person med missbruk/beroende, läs mer om anhörigstöd i länken här till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19