Enkät om trygghetsboende
i Askersunds kommun

Askersunds kommun vill genom en enkät undersöka intresset för trygghetsboende bland våra pensionärer, oavsett om eventuellt intresse finns nära i tiden eller längre fram.

Resultatet kommer att presenteras för våra politiker och ligga till grund för fortsatt utveckling av olika typer av boende i kommunen.

Du når enkäten genom att klicka på länken här till höger och fyller sedan i den digitalt. Att fylla i enkäten och skicka in den innebär ingen form av anmälan till trygghetsboende.

Enkäten genomförs helt anonymt.

Sista dag för att svara på enkäten är 15 april 2019.

Vad är ett trygghetsboende?

Trygghetsboende är en boendeform för äldre som är för friska för särskilt boende, populärt kallat vård och omsorgsboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. I trygghetsboendet ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot skall bostäderna vara funktionellt utformade, ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt ha personal i form av en bovärd på vissa tider.

Du/ni hyr eller köper bostaden på eget initiativ, precis som med en villa eller lägenhet.

Termen trygghetsboende började användas 2008, så boendeformen är relativt ny och utbudet fortfarande begränsat. Hyran i ett trygghetsboende motsvarar ungefär hyran i en vanlig lägenhet.

Skillnader mellan trygghetsboende och vård och omsorgsboende

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende, men det krävs däremot i vård och omsorgsboende. I trygghetsboende får man ansöka om hemtjänst med punktinsatser utifrån det individuella behovet. I vård och omsorgsboende finns det personal dygnet runt som ska tillgodose behoven.

Tack till dig som besvarar enkäten!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-03-12