Brukarundersökningar

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar för att utvärdera vårt arbete, ta tillvara goda idéer och genomföra förbättringar. Under rubriken "Dokument" kan du ladda ned undersökningarna till din dator.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2021-06-29