Fonder inom omsorg, stöd och hjälp

Socialnämnden förvaltar fyra fonder. Fondmedel delas ut varje år och ansökan vara oss tillhanda senast 31 mars.

Stiftelsen Systrarna Lodéns understödsfond

Enligt stadgarna ska understödet användas för att täcka kostnader för i första hand sjukvård å badort, sjukhus eller hos specialist. I andra hand kan understödet användas för konvalescentvård eller annan eftervård och till rekreationsresor. Behovet av sjukvård å badort, sjukhus eller hos specialist, konvalescentvård eller annan eftervård ska styrkas med läkarintyg.

Understödet kan sökas av kvinnor sedan minst tre år mantalsskrivna i Lerbäcks församling och som av ekonomiska skäl inte kan bekosta sin vård. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas av allmänna medel.

Ansökan görs via e-tjänsten (minasidor@askersund.se) Länk till annan webbplats. eller på blankett, se under "Blanketter" till höger alternativt rekvireras från socialförvaltningen.​

Stiftelsen Sociala samfonden

​Enligt stadgarna ska avkastningen användas till att lämna stöd åt behövande inom kommunen liksom bidrag åt enskilda, grupper eller organisationer som enligt en preciserad plan främjar barn- och ungdomsvård eller bistår äldre eller handikappade eller andra behövande avseende sådana ändamål som inte normalt ska tillgodoses av stat eller kommun. Ansök via e-tjänst (minasidor@askersund.se Länk till annan webbplats.) eller använd blankett, till höger på denna sida alternativt rekvirera från socialförvaltningen. 

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till blinda människor boende i Lerbäcks kommun. Ansök via e-tjänsten (minasidor@askersund.se Länk till annan webbplats.) eller skriv ett brev och berätta vem du är, var du bor och varför du vill ansöka om fondmedel.

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för cancersjuka

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till behövande cancersjuka i Lerbäcks kommun för sjukdomens bekämpande. Ansök via e-tjänsten (minasidor@askersund.se Länk till annan webbplats.) eller skriv ett brev och berätta vem du är, var du bor och varför du vill ansöka om fondmedel.


Skriftlig ansökning skickas till Askersunds kommun, 696 82 Askersund

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars.

I länken till höger kan du läsa mer om kommunens stiftelser.

När får jag mitt beslut? Kan jag överklaga?

Beslut tas av Socialnämndens arbetsutskott i början på maj månad och därefter får du besked om din ansökan.

Beslut går inte att överklaga.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19