Konsumentrådgivning

I Askersunds kommun har vi för närvarande ingen konsumentrådgivning.

Om du har frågor om konsumentärenden kan du istället vända dig till någon av följande:

Allmänna konsumentfrågor
Konsumentverket, www.konsumentverket.se
Länk till annan webbplats.
Hallå konsument, www.hallakonsument.se Länk till annan webbplats., tfn 0771-525 525

Frågor om bank, finans och försäkringar
Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå www.konsumenternas.se Länk till annan webbplats., tfn 0200-22 58 00

Frågor om tv, telefoni och bredband
Telekområdgivarna, www.telekomradgivarna.se Länk till annan webbplats., tfn 08-522 767 00

Frågor om energibolag
Konsumenternas energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se Länk till annan webbplats.,
tfn 08-522 789 50

Frågor vid köp av varor och tjänster utanför Sverige (inom EU samt Island och Norge)
Konsument Europa, www.konsumenteuropa.se Länk till annan webbplats., tfn 054-19 41 50

Om du som konsument är i tvist med ett företag kan du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se Länk till annan webbplats., tfn 08-508 860 00

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19