Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden.

Klängighet och svårigheter att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar vid dödsfall av närstående:

  • ledsen, rädd och ängslig
  • längtan och saknad
  • svårt att sova, mardrömmar
  • nedstämd, drar sig undan
  • ilsken
  • huvudvärk, magont och muskelvärk
  • koncentraltionssvårigheter
  • skuldkänslor.

Källa: Barnperspektivet


Hit kan du vända dig för råd, stöd och hjälp

Du kan också få råd och stöd på andra sätt, se länkarna här till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19