Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning. Andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som andra barn, men kan i vissa fall behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till hjälp och stöd från samhället för att barnet ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är både kommunen och landstinget där barnet bor som ansvarar för att ge stöd. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Källa: 1177


Hit kan du vända dig för råd, stöd och hjälp

Du kan också få råd och stöd på andra sätt, se länkarna här till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19