Ilska och utbrott

Barn får i allmänhet som mest utbrott och använder som mest fysiskt våld i 2-3 års åldern. De flesta lär sig därefter att hantera sin aggressivitet.

Barn och ungdomar som fortsätter att ofta få återkommande våldsamma utbrott kan vara i riskzonen att förbli våldsbenägna även i vuxen ålder.

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, neurologiska handikapp, beteendestörningar och psykiska trauman.

Källa: Wikipedia


Hit kan du vända dig för råd, stöd och hjälp

Du kan också få råd och stöd på andra sätt, se länkarna här till höger.​


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19