Individ- och familjeomsorgen

Vad arbetar individ- och familjeomsorgen med?

Hos oss kan du få hjälp med förebyggande insatser eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan ges efter att en utredning har genomförts som visar hur ditt behov ser ut.

Vi rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, genomför placeringar på behandlingshem och ger vård i olika former på hemmaplan.

Vi genomför också samarbetssamtal, faderskap-, adoptions- och vårdnadsutredningar. Vi upprättar även juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Vem vänder sig individ- och familjeomsorgen till?

  • Alla som bor i Askersunds kommun och behöver råd, vägledning, stöd eller hjälp i sociala frågor
  • Personer och familjer som behöver tillfälligt​ ekonomiskt stöd
  • Personer och familjer i kris på grund av en utsatt och oroande livssituation
  • Barn, ungdomar och föräldrar som av olika anledningar behöver hjälp i sina relationer
  • Föräldrar som upplever att de håller på att förlora kontakten med sina tonåringar, men också tonåringar som känner samma sak mot föräldrarna.

Vilka arbetar på individ- och familjeomsorgen?

På individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare, familjebehandlare​, behandlingspedagog, behandlingsassistent och ekonomihandläggare. De allra flesta arbetar med barn och ungdomar och deras familjer. Några arbetar specifikt med ekonomi och försörjningsstöd, vuxna missbrukare och familjerätt.

I Askersunds kommun samverkar barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i olika grupperingar för att stötta familjer.

Vilka resurser finns kopplade till individ- och familjeomsorgen?

Familjecentralen som tar emot barn och ungdomar (0-17 år) och deras föräldrar samt blivande föräldrar.​ Här erbjuds stödsamtal, rådgivning, gruppverksamhet och utbildningar, individuellt eller i grupp. Vill du veta mer om verksamheten eller komma i kontakt med Familjecentralen, se länk här till höger.

Familjeträffen är en mötesplats där familjen, förskolan/skolan och individ- och familjeomsorgen samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. Familjeträffen är till för alla kommunens barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. För att få kontakt med Familjeträffen kan du vända dig till skolans rektor, socialsekreterare eller skolans barn- och elevhälsa.

SoL-Kraft som vänder sig till vuxna missbrukare, se länk här till höger.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess inom individ- och familjeomsorgen. Vi önskar ändå kunna arbeta utifrån en stor öppenhet i samförstånd med familjen.​


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-01-04