Adoption

Adoption innebär att ett barn får ny familj, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Internationell adoption

Du som vill adoptera ett barn från ett annat land måste ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun.

För att få ett medgivande är det obligatoriskt att delta i en föräldrautbildning, som kommunen anvisar till.

Socialsekreterare utreder, efter ansökan om medgivande, om den som vill adoptera är lämplig.Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande.

Kontakta socialförvaltningens reception för att få veta mer om adoption och föräldrautbildning.

Nationell adoption

Den vanligaste typen av nationell adoption är närståendeadoption - att adoptera sin hustrus, mans eller registrerad partners barn.

Om du vill göra en närståendeadoption ska du göra en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten tar sedan kontakt med socialnämnden för yttrande.​

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19