Faderskap, föräldraskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Detta för att säkra barnets ursprung samt rätten till försörjning och arv. Fastställande av faderskap och föräldraskap görs av en handläggare på socialförvaltningen.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet ska göras skriftligt. Fastställande kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Skatteverket meddelar socialförvaltningen om de barn som föds utan att modern är gift. Handläggaren tar kontakt med barnets mor för att komma överens om när föräldrarna kan underteckna bekräftelsen.

I samband med bekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Läs mer om faderskap och föräldraskap samt gemensam vårdnad här till höger.

Kontakta socialförvaltningens reception för mer information och för fastställande av faderskap och föräldraskap.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19