Familjehem

En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan till exempel vara brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom.

​En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen. Men det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Behöver du ett familjehem?

Kontakta socialförvaltningens reception om du och ditt barn har behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under kortare eller längre period.

Vill du bli familjehem?​

Socialförvaltningen rekryterar och utreder familjehem.

Ett familjehem är en familj där de vuxna har såväl livserfarenhet som mognad och en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det är viktigt att ha förståelse för och kunskap om utsatta barn och ungdomars situation. Det är värdefullt om man har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling - genom egna barn eller genom arbete med andras barn. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

Familjehem får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag - arvode för det arbete man utför och omkostnadsersättning för att täcka utgifter för barnet. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån barnets ålder och behov samt hur krävande uppdraget bedöms bli.

Socialförvaltningen erbjuder sina familjehem stöd, ett gott samarbete, handledning vid behov samt har ett visst utbud av föreläsningskvällar och temadagar.

Om du och din familj är intresserade av att bli familjehem, kan du kontakta vår familjehemssekreterare via socialförvaltningens reception.

Om din familj redan är familjehem eller har varit det och funderar över nya uppdrag, är du också välkommen att kontakta oss.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-12-01