Familjehem för barn och unga

Har du extra plats i hjärtat?

Askersunds kommun behöver fler trygga vuxna som för en kortare eller längre tid vill ta emot barn/ungdom som av olika orsaker inte kan bo hemma. Vi söker vuxna som kan visa kärlek, vårda och dela ett barn med dess föräldrar. Du kan bo i stan eller på landet, vara ensamstående eller i ett förhållande, ha barn eller inte. Vi ställer inga formella krav vare sig på utbildning eller hög materiell standard. Det viktiga är att du har en stabil livssituation och kan ge den trygghet och omvårdnad som varje barn behöver. Du får utbildning, handledning och stöd av Askersunds kommun.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem tar du på uppdrag av socialnämnden emot ett barn eller ungdom i ditt hem på heltid. Ibland samtycker föräldrarna till att barnet/ungdomen bor hos någon annan, ibland inte. Orsaken till placeringen kan ligga i hemförhållandena och/eller i barnet/ungdomens eget beteende.

Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men du är också en del i ett samarbete kring barnet tillsammans med andra viktiga vuxna. Detta kan vara bland annat barnets familj, skola och socialtjänst. Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt. Oavsett har du en viktig uppgift att stötta barnet i kontakten med sin familj. Som familjehem ersätter du inte barnets föräldrar, men är många gånger ett livsviktigt komplement.

Om ni är flera i familjen är det viktigt att ni alla är överens om att vilja ta emot ett barn eller ungdom som en ny medlem i er familj.

Hur går det till att bli familjehem?

Första steget är en telefonkontakt med en familjehemssekreterare. Då får du mer information om uppdragen och svar på de eventuella frågor som du har. Om du bestämmer dig för att du vill gå vidare, blir du utredd av våra handläggare. Detta är för att vi ska lära känna dig och/ eller din familj. Här tar vi reda på hur era liv ser ut och fångar upp önskemål kring uppdraget. Vi vill också veta vad du kan behöva för stöd och handledning i uppdraget.

Utredningen omfattar intervju, utdrag ur belastningsregister, hembesök och kontakt med referenser. När detta är gjort tar vi ett beslut om du anses lämplig för uppdraget. Det är viktigt att hitta rätt familj till varje enskilt barn. När vi tillsammans tror att ett aktuellt barn skulle passa bra i er familj får ni träffa barnet och föräldrarna

Utbildning

Alla familjehem genomgår en grundutbildning via Askersunds kommun. Familjehem har rätt till regelbundet stöd genom sin familjehemssekreterare. Familjehemmen i Askersunds kommun erbjuds gemensamma aktiviteter med andra familjehem samt kvällar då familjehem får träffas och diskutera glädjeämnen och utmaningar med att vara familjehem. Vi erbjuder även föreläsningskvällar och temadagar.

Ersättning

Askersunds kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer gällande ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode för det arbete man utför, samt en omkostnadsomsättning som ska täcka barnets/ungdomens kostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningsnivån bestäms utifrån barnets ålder, behov och komplexiteten i uppdraget.

Läs mer om ersättningsnivårena på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att bli familjehem eller få mer information, hör av dig till oss! Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2023-04-26