Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du chansen att hjälpa ett barn eller ungdom som behöver extra stöd. Det viktigaste är att du är en trygg person som lever under stabila förhållanden och har en vilja att engagera dig i ett barn eller en ungdom som behöver ytterligare en person i sitt liv. Vi ställer inga krav på utbildning eller hög materiell standard, det viktiga är att du har omtanke att ge ett barn/ungdom. Du får handledning och stöd genom Askersunds kommun.

Kontaktfamilj

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och ungdomar. Vanliga anledningar till att ett barn behöver en kontaktfamilj är att denne behöver få stöd, uppmärksamhet och stimulans från fler vuxna. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, exempelvis en eller flera helger i månaden under en begränsad tid. När barnet/ungdomen kommer på besök gör ni vanliga saker. Huvudsaken är att du tar dig tid med barnet/ungdomen.

Kontaktperson

Som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller en ungdom. Du kan bli en förebild och bidra till en positiv förändring i någons liv. Vissa barn kan behöva stöttning i skolgången och andra behöver aktiveras på fritiden. Som kontaktperson träffar och/eller har du kontakt med barnet eller ungdomen ungefär en eller två gånger per vecka. Kontakten kan innebära träffar, telefonsamtal och/eller kontakt per sms.

Särskilt kvalificerad kontaktperson

Till särskilt komplexa uppdrag tillsätts särskilt kvalificerade kontaktpersoner. För att bli särskilt kvalificerad kontaktperson har du utbildning, kompetens eller erfarenhet som lämpar sig för mer utmanande uppdrag. Uppdraget tillsätts ofta till ungdomar som har en egen problematik och/eller någon form av riskbeteende. Uppdraget innebär ofta mer intensiv kontakt än ett vanligt kontaktpersonsuppdrag och kan innefatta samverkan med föräldrar, skola, socialtjänst och sjukvården ex. BUP.

Ersättning

Askersunds kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer gällande ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av ett arvode för det arbete man utför, samt en omkostnadsomsättning som ska täcka barnets/ungdomens kostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningsnivån bestäms utifrån barnets ålder, behov och komplexiteten i uppdraget.

Läs mer om ersättningsnivårena på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller få mer information, hör av dig till oss! Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19