Kontaktfamilj

Kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och stöd. Det kan innebära att familjens barn får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden.

​Kontaktfamiljen ska ge barnet en trygg miljö och också vara ett stöd för barnets föräldrar.

Behöver du en kontaktfamilj?

Har du och ditt barn behov av en extra familj som stöd att träffa ibland? Om du vill ansöka om kontaktfamilj ska du vända dig till socialförvaltningens reception, se kontaktuppgifter till höger. Socialsekreterare gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen. Kontaktfamilj är en frivillig insats.

Vill du bli kontaktfamilj?​

Socialförvaltningen rekryterar och utreder kontaktfamiljer.

En kontaktfamilj bör

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot barn i sitt hem
  • ha en trygg och stabil livssituation
  • vara lyhörd och visa respekt.

Kontaktfamiljer får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag - arvode för det arbete man utför och omkostnadsersättning för att täcka utgifter för barnet. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån barnets ålder och behov samt hur krävande uppdraget bedöms bli.

Socialförvaltningen erbjuder sina kontaktfamiljer stöd, ett gott samarbete, handledning vid behov samt har ett visst utbud av föreläsningskvällar och temadagar.

Om du och din familj är intresserade av att bli kontaktfamilj, kan du kontakta vår familjehemssekreterare via socialförvaltningens reception.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-12-01