Kontaktperson

En kontaktperson kan vara ett personligt stöd för ett barn eller en ungdom som saknar vuxenkontakt eller för en vuxen person med missbruksproblem.

Kontaktpersonen är någon som lyssnar och som uppmuntrar och stödjer dig i att ta eget ansvar och aktivera dig. Du träffar kontaktpersonen kanske en gång i veckan för att ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Behöver du en kontaktperson?

Har du behov av en kontaktperson som stöd? Om du vill ansöka om kontaktperson ska du vända dig till socialförvaltningens reception, se kontaktuppgifter till höger. Socialsekreterare gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Kontaktperson är en frivillig insats.

Vill du bli kontaktperson?​

Socialförvaltningen rekryterar och utreder kontaktpersoner.

En kontaktperson bör

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha en trygg och stabil livssituation
  • vara lyhörd och visa respekt.

Kontaktpersoner får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag - arvode för det arbete man utför och omkostnadsersättning. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån uppdragets omfattning och innehåll.

Socialförvaltningen erbjuder sina kontaktpersoner vägledning, stöd, utbildning och regelbundna uppföljningsträffar.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kan du kontakta socialsekreterare via socialförvaltningens reception.

I länken här till höger kan du också läsa om kontaktperson för personer med funktionsnedsättning enligt LSS.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-12-01