Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni få hjälp med att skriva det i ett avtal. Det gäller oavsett om ni som föräldrar varit gifta med varandra eller inte. Socialnämnden kan godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar behöver hjälp att enas om hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för barnet, har ni möjlighet att gå i samarbetssamtal på socialförvaltningen. Syftet med samtalen är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt socialnämnden att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Tag kontakt med socialförvaltningens reception för mer information.​

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19