Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att förmågan att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt är nedsatt. Funktionsnedsättningen kan vara av olika grad och påverka den enskildes liv olika mycket. Den kan vara medfödd eller uppstå senare i livet, till exempel genom olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningen kan variera över tid och kan vara hela livet eller tillfälligt.

Funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter som gör att den enskilde har behov av hjälp eller stöd i sin vardag. Det kan behövas olika anpassningar, hjälpmedel eller andra stödinsatser. En person med funktionsnedsättning ska ges samma möjligheter i samhället som personer utan funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning, vuxna, barn eller deras vårdnadshavare, kan vända sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen. Det finns även olika stödgrupper att vända sig till.

För att få veta mer om vilka stödinsatser som kan vara aktuella för den enskilde kontaktas LSS-handläggare. Det går även att ringa till kommunens växel och få hjälp att komma till en person som kan hjälpa dig med dina frågor. Telefonnummer till växeln är 0583-810 00.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-03-07