Överförmyndare

Kommunens överförmyndare och dess handläggare är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Överförmyndaren står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Askersunds kommun ingår i ett gemensamt överförmyndarkansli tillsammans med Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Laxå kommun.

Huvuduppgiften är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Denna myndighet ser till att personer, som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att kunna sköta sin ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra.

Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället​. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo, arvsavstående eller om barnet saknar förmyndare. Öveförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Överförmyndaren är en person som är vald av kommunfullmäktige. I Askersunds kommun har överförmyndaren delegerat alla ärendet till kansliets överförmyndarhandläggare. Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19