Kontaktperson LSS

Kontaktperson innebär att du får kontakt med en person som är intresserad av dig och som engagerar sig som medmänniska för att ge dig personligt stöd när du behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor, för att komma ut i samhället och för att kunna delta i olika aktiviteter.

Kontaktpersonen ska kunna ge råd i vardagliga situationer som inte är komplicerade.

När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Det kan handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra, baka tillsammans m.m.

Vem kan få kontaktperson?

Kontaktperson beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontaktpersonen syftar till att du ska utöka dina personliga kontakter och beviljas främst till personer som är isolerade eller har ett mycket begränsat nätverk.

Så här ansöker du

Du ringer till kommunens LSS-handläggare och ansöker eller fyller i en skriftlig ansökan och skickar till handläggaren. Du bifogar läkarintyg eller annat intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Ansökan hittar du till höger i menyn. Handläggaren gör sedan en utredning och fattar beslut om att du är berättigad till kontaktperson.

När du fått beslut om kontaktperson

Då kontaktas du av samordnaren som tillsammans med dig planerar insatsen och gör en genomförandeplan.

Vill du bli kontaktperson?

Är du intresserad av att få ett uppdrag som kontaktperson inom enheten för funktionsstöd, kontaktar du samordnaren för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i menyn till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19