Personligt ombud

De personliga ombuden arbetar gemensamt i kommunerna Askersund, Laxå, Hallsberg, Lekeberg och Kumla. De har sin placering i Kumla.

Ibland kan det vara skönt att ha någon på sin s​ida, då kan ett personligt ombud vara ett stöd. De personliga ombuden vänder sig till dig med ett varaktigt och omfattande psykisk sjukdomshistoria som upplever att du inte får den hjälp du behöver och är i behov av stöd, service och boende.​ Personliga ombud arbetar fristående från myndigheter på ditt uppdrag.

Detta kan personligt ombud hjälpa dig med:

  • Ge råd och stöd
  • Hjälpa till med kontakter med olika myndigheter
  • Se till att du får del av den vård och service som du har rätt till

Du kontaktar någon av ombuden och bestämmer en tid för träff. Det är viktigt att det är din egen önskan att söka personligt stöd men du kan även be någon annan kontakta ombuden.

Ditt personliga ombud och du gör tillsammans upp en handlingsplan utifrån ditt eget behov av hjälp och stöd. Det är du själv som bestämmer vad som ska göras. När uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan söka hjälpen och stöd ytterligare om behov finns. Denna service är kostnadsfri.

Har du fler frågor kontaktar du någon av ombuden, se kontaktuppgifterna till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2018-12-10