Avgifter inom vård och omsorg

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Nämnden sköter debitering av avgifter och taxor inom vård och omsorg.

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, korttidsvård, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård är 2 125 kronor per månad. Om det är mer fördelaktigt för dig betalar du efter timtaxa, 399 kronor per timme.

Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp varje månad.

Utöver hemtjänstavgift tas avgifter ut för måltider och boende.

I länken till höger får du mer information om hur din avgift räknas ut, vilka uppgifter du måste lämna samt hur du gör om du vill överklaga. Du kan också göra en preliminär beräkning av din avgift.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2020-04-24