Avgifter inom vård och omsorg

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Nämnden sköter debitering av avgifter och taxor inom vård och omsorg.

För särskilt boende betalar du för omvårdnad, måltider och hyra.

För hemtjänst är avgiften baserad på socialtjänstlagen, 8 kap 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift kommunen har rätt att ta ut.

Vid enstaka insats från sjuksköterska, till exempel provtagning, omläggning och katetervård, utgår en avgift om 200 kronor per besök.

Avgiften för utprovning av hjälpmedel är 200 kronor per besök. Vid bedömning av flera hjälpmedel vid samma besök debiteras endast en avgift.

Avgift för sjuksköterska och utprovning av hjälpmedel ingår i maxtaxan, max 400 kronor per månad.

För korttidsvård betalar du en dygnsavgift för omvårdnad och måltider. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften.

Utförligare information hittar du på Taxe- och Avgiftsnämndens hemsida, se länk till höger i menyn. Vill du komma i kontakt med avgiftshandläggare hittar du kontaktuppgift till höger i menyn. 

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19