Hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska kunna ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov.

Hjälp i hemmet kan t ex bestå av personlig omvårdnad, städ, tvätt, mat och inköp av mindre ärenden. Kommunens omvårdnadspersonal arbetar utifrån den genomförandeplan som upprättas tillsammans med dig.

För att kunna beviljas hjälp i hemmet ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • du kan inte själv tillgodose sina behov
  • du kan inte få dina behov tillgodosedda på annat sätt
  • du tillförsäkras genom biståndet en skälig levnadsnivå
  • din dagliga livsföringen underlättas och möjliggörs
  • du kan bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt

Hur får jag hemtjänst?

Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare som gör en utredning på ditt behov och ger beslut. Se kontaktuppgifter till höger.

Är du 75 år eller äldre kan du ansöka med en blankett för förenklad biståndsbedömning. Det gäller endast om du har behov av trygghetslarm, matdistribution, städning, inköp och tvätt.

Vem utför hemtjänst?

Det är kommunens omvårdnadspersonal som utför hemtjänsten. Hemtjänstens personal går in i ditt hem med respekt för att det är just ett hem. Det är också hemtjänstpersonalens arbetsplats där hon/han har rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö, t ex att det finns fungerande städutrustning. Det kan också bli aktuellt med olika arbetstekniska hjälpmedel i bostaden för att underlätta både för dig och personalen.

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar en avgift varje månad. Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp. Du kan läsa mer om avgifter på Taxe- och avgiftsnämndens hemsida, länk dit hittar du till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19