Stöd till anhöriga, missbruk

Är du anhörig till en person som har ett missbruk?

Alkoholism, drogmissbruk och andra beroenden och missbruk får destruktiva konsekvenser för anhöriga - för dem som står missbrukaren nära.

Det kan vara en förälder, barn, sambo, arbetskollega eller någon annan som du bryr dig mycket om och som du ofta är orolig för. Du kanske lägger mycket av din energi på att försöka hjälpa missbrukaren. Du känner att du själv fastnat i din egen utveckling för att din tid och ork används till att lösa missbrukarens problem. Då är du sannolikt medberoende.

Vi erbjuder dig anhörigstöd i form av en utbildning som sker i gruppform. Utbildningen fokuserar på dig och lämnar den beroende utanför. Kursen tar bland annat upp följande:

  • medberoendebeteenden
  • kommunikation
  • maktlöshet
  • skuldkänslor.

Kursen pågår i 6-8 veckor med lika många gruppträffar. Kursstart vår och höst.

Hör gärna av dig till öppenvårdens behandlingspersonal för kursanmälan eller om du har frågor. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2021-12-01