Stöd till anhöriga, skadligt bruk och beroende

Är du anhörig till en person som har ett missbruk?

Alkohol- och drogberoende och andra beroenden får negativa konsekvenser för anhöriga.

Det kan vara en förälder, barn, sambo, arbetskollega eller någon annan som du bryr dig mycket om och som du ofta är orolig för. Du kanske lägger mycket av din energi på att försöka hjälpa personen med det skadliga bruket eller beroendet. Du känner att du själv fastnat i din egen utveckling för att din tid och ork används till att lösa missbrukarens problem. Då är du sannolikt medberoende.

Vi erbjuder dig anhörigstöd i form av en utbildning som sker i gruppform eller individuellt. Vi arbetar utifrån CRAFT som är en evidensbaserad metod. Samtalen fokuserar på dig och lämnar den beroende utanför. Samtalen tar bland annat upp följande:

  • medberoendebeteenden
  • kommunikation
  • maktlöshet
  • skuldkänslor.

Samtalen pågår i 6-8 veckor med lika många träffar.

Hör gärna av dig till öppenvårdens behandlingspersonal om du har frågor eller har behov av stöd. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19