Strukturerad öppenvård på SoL-Kraft

Vi arbetar för dig som upplever att du har problem med alkohol eller droger. Vi arbetar också med dig som avslutat en behandlingshemsvistelse och behöver stöd i det nyktra livet

Vi arbetar kognitivt där människans tankar, känslor och handlingar är i fokus. Vi erbjuder ett behandlingsprogram med bland annat följande innehåll:

  • motivation till förändring
  • beroendeutvecklingen
  • hur alkohol/droger påverkar kroppen
  • konsekvenstänkande - tanke/känsla/handling
  • problemlösning
  • social träning
  • återfallsprevention.

Behandlingstiden på Sol-Kraft är fem månader och bedrivs dagtid, fem dagar i veckan. En individuell behandlingsplan görs alltid efter dina behov. Du som avslutat en vistelse på behandlingshem får ditt stöd anpassat till var du befinner dig i behandlingen.

SoL-Krafts personal har lång erfarenhet av arbete med människor med alkohol- och drogproblematik samt psykisk ohälsa.

SoL-Kraft samarbetar med Beroendecentrum, Askersunds vårdcentral, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningens olika verksamheter.

Vill du ha stöd av andra som befinner sig i samma situation som du? Då kan du också delta i en självhjälpsgrupp på SoL-Kraft. Gruppen träffas en kväll i veckan.

SoL-Kraft ger även stöd till anhöriga.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19