Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Därför reser den enskilde ofta tillsammans med andra, men i personbil eller serviceresefordon. För att kunna resa med färdtjänst behövs ett beviljat tillstånd. Färdtjänsttillstånd gäller för resor inom hela Örebro län och 30 km utanför länsgränsen. Vid längre resor görs ansökan om riksfärdtjänst.

Man i rullstol på väg in i färdtjänstbil

Ansök om färdtjänsttillstånd

För att resa med färdtjänst behövs ett färdtjänsttillstånd. I Örebro län är det Region Örebro län som hanterar ansökningar och beslutar om tillstånd. Information om vad som gäller för att få färdtjänst finns på 1177, Vårdguiden, där också ansökan kan göras via e-tjänst. Vill du hellre skriva ut en blankett och skicka in kan du använda dig av blankett på Länstrafikens hemsida.

Så går färdtjänstresan till

Du kan resa med färdtjänst på samma tider som den linjelagda kollektivtrafiken, det vill säga mellan kl. 05.30 och 24.00, söndag till torsdag. Under fredagar och lördagar kan resa ske mellan kl. 05.30 och 02.00. När du blir upphämtad hjälper föraren till med eventuella förflyttningshjälpmedel och bagage till fordonet från ytterdörren. Vid resans slut hjälper föraren dig ut ur fordonet och till ytterdörren på destinationen. Om föraren bedömer att det inte går att köra ända fram följer föraren dig dit både vid hämtning och lämning.

Denna information är hämtad från Länstrafikens hemsida. För mer information gå in på hemsidan, lanstrafiken.se, eller kontakta dem per telefon eller e-post.

Sidansvarig: Heléne Albrektsson |

Uppdaterad: 2022-07-19