Ansvarsfördelning kommun och landsting

Askersunds kommun och Örebro läns landsting har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i vår kommun.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering till personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till vårdcentralen. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut eller omvårdnadspersonal.

Landstingets ansvar

Landstinget ansvarar för akut sjukvård samt sjukvård och behandlingar på sjukhus och vårdcentral. Landstinget ansvarar för all läkarvård.​

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19