Hemsjukvård

Du, som på egen hand eller med hjälp av anhöriga, inte kan ta dig till vårdcentralen kan få hemsjukvård i det egna hemmet eller i särskilt boende. Ditt behov av sjukvårdsinsatser ska vara varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen.

​Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård kan till exempel vara

  • hjälp med mediciner och injektioner
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slut.

Hur får jag hemsjukvård?

Om du behöver hemsjukvård ska du kontakta din läkare på vårdcentralen.

Vem utför hemsjukvården?

Hemsjukvården utförs av kommunens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Vad kostar hemsjukvård?

Enstaka besök av sjuksköterska kostar 200 kr per besök. Avgiften ingår i maxtaxan, vilket innebär att du betalar som mest 400 kr för hemsjukvård. Du kan läsa mer om avgifter i länken till Taxe- och avgiftsnämnden här till höger.

Kontakta hemsjukvården

Sjuksköterskorna når du genom kommunens växel, se kontaktuppgifter här till höger.​

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19