Palliativ vård

Palliativ vård är en sammanfattande benämning på den lindrande vård som ges i livets slutskede.

Kommunen och Primärvården ansvarar gemensamt för den palliativa vården.

Socialförvaltningen har ett palliativt team. Teamets huvuduppgift är att ansvara för utveckling av den palliativa vården. För den direkta vården av brukaren ansvarar läkare och vårdpersonal på det aktuella området och boendet.

Om du behöver komma i kontakt med någon i teamet ringer du kommunens växel.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2021-04-14