Palliativ vård

Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett skede när sjukdomen inte svarar på behandling och när kontroll av smärta eller andra problem är av största vikt

Kommunen och Primärvården ansvarar gemensamt för den palliativa vården. Socialförvaltningen har ett palliativt konsultteam. Teamets huvuduppgift är att ansvara för utveckling av den palliativa vården, vara ett stödjande team för vårdpersonal, utbilda personal i palliativ vård och utvärdera den palliativa vården.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19