Patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du har fått inom den kommunala vården, ska du i första hand lämna dina synpunkter och klagomål till chef eller personal.

Om det inte går att reda ut problemen med den som är ansvarig för vården kan du vända dig till Patientnämnden med frågor, kritik och synpunkter.

Kontaktuppgifter och länk till Patientnämnden finns här till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19