Rehabilitering

Funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka din möjlighet att utföra dagliga aktiviteter.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Arbetsterapeut och sjukgymnast gör tillsammans med dig en individuell plan utifrån ditt mål med rehabiliteringen.

Träning, stöd och hjälp kan ske genom rehabilitering i den egna bostaden, på dagrehab och på korttidsavdelningen Syrenen.

Rehabiliteringen, som bedrivs i kommunens verksamhet, är riktad till alla kommuninvånare oavsett ålder.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du behöver för att klara din vardag till exempel kunna klä dig, förflytta dig, klara matlagning. Utprovning av olika hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Du kommer i kontakt med arbetsterapeut genom kommunens växel.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten ansvarar för bedömning och behandling såsom träning, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel. Behandlingen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå fysiska funktioner som behövs i vardagen. Du kommer i kontakt med sjukgymnast genom din vårdcentral.​

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19