Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på socialförvaltningens verksamheter? Är du missnöjd? Berätta det för oss. Att få reda på på dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Vi tar alla idéer, synpunkter och klagomål på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. ​

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål

  • Framför dina synpunkter direkt till personalen eller till verksamhetens chef.
  • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten i broschyren "Synpunkter och klagomål", som finns på varje verksamhet och lämna den till någon i personalen eller skicka den till Askersunds kommun, 696 21 Askersund. Du kan också skriva ut blanketten här till höger.
  • Använd kommunens webbformulär, se länk.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19