Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Tvättar händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad, bekräftad och aktuell information från Sveriges myndigheter finns på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om provtagning för covid-19 i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2021-09-01 09:00

Alla i Sverige ska följa dessa råd:

 • Stanna hemma vid symptom.
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien
 • Vidta smittskyddsåtgärder när du träffar andra än de du normalt träffar:
  • Umgås utomhus och i mindre grupper.
  • Undvik att vara nära andra i små utrymmen under längre tid.

Läs mer på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination av unga

Med start måndag den 2 augusti erbjuder Region Örebro län vaccin till unga födda 2004 och 2005.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassade smittskyddsåtgärder från 1 juli

Den 1 juli infördes det andra steget i Regeringens lättnader när det gäller coronarelaterade restriktioner och rekommenadtioner i Sverige. Bland annat ändrades reglerna för offentliga sammankomster och serveringsställens öppettider.

Läs mer om anpassningarna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare anpassningar från 15 juli

Den 15 juli infördes det tredje steget i Regeringens lättnader. Bland annat togs kvadratmeterbegränsningen för hur många som får vistas i exempelvis butiker och gym bort.

Läs mer om lättnaderna från 15 juli på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för att öppna Askersunds kommuns verksamheter

Från och med 1 juni gäller inte längre uppmaningen att kommuner ska hålla icke nödvändig verksamhet som riktar sig till allmänheten stängd. Därför har Askersunds kommun tagit fram en plan för när de verksamheter som varit stängda eller begränsade åter ska kunna öppna helt eller delvis igen.

Läs mer i nyhet om planen att öppna kommunala verksamheter

Gör som smeden! - Hjälp till att sprida viktiga budskap

Askersunds kommun har tagit fram affischer med olika budskap för att bromsa smittspridningen.

Affischerna finns tillgängliga att ladda ner

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är region Örebro län som ansvarar för vaccination i vårt län.

Läs mer om vad som gäller för vaccination just nu på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från den 15 februari får du som resenär möjligheten att resa kostnadsfritt till ditt vaccinationsställe.

Läs mer på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covidbevis för resor

EU:s covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängd rekommendation om testning efter utlandsvistelse

Smittspårning visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i landet. Med anledning av detta förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen.

Den som är fullvaccinerad sedan två veckor eller är under 6 år är undantagen från rekommendationen om testning. Från den 1 september är även personer som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret undantagna. Personer som är undantagna bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara särskilt uppmärksamma på symtom efter resa.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dagar efter att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Läs mer på Folkhälsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya allmänna råd för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med att handla?

På sidan Askersund levererar finns information om hur du kan få handlingshjälp:

Askersund levererar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt förbud mot besök på äldreboenden upphävt

Regeringen har beslutat om om att upphäva besöksförbudet på samtliga landets äldreboenden från den 1 oktober 2020.

Läs mer om besök på Askersunds kommuns särskilda boenden

Personer som bor med smittade av covid-19
ska betraktas som möjliga fall

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utökad testning vid smittspårning

Från den 9 mars ska även symtomfria personer som är nära kontakter till en smittad i miljöer som på arbetsplatser provtas i samband med smittspårning.

Läs mer på Region Örebro läns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rutiner för smittspårning från och med 26/4

Från och med den 26 april utökas provtagningen av symtomfria kontakter till en person med covid-19 i yngre åldrar i Örebro län. För hushållskontakter, det vill säga personer som delar bostad med någon som har covid-19, gäller nu provtagning dag fem för alla födda 2014 och tidigare (gällde tidigare från gymnasieålder). Liksom tidigare gäller att hushållskontakter ska vara hemma 7 dagar från att den in hushållet med covid-19 tog sitt prov.

Läs mer på Region Örebro läns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersunds kommuns arbete med covid-19
inom vård och omsorg i kommunen

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för detta. En del i rutinerna är att personalen bär visir i all närkontakt med brukarna, både inom- och utomhus.

Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar symtom på covid-19.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

Socialförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om att personalen ska vara hemma när de är sjuka, även vid milda symtom, basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Askersunds kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller smittade och avlidna i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom vård och omsorg så kommer berörda, till exempel brukare, anhöriga och personal, att få den information de behöver.

Läs mer på Region Örebro läns sidor om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer lokal information om coronavirusets påverkan

Samlad information om evenemang i Askersund kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersund levererar - företag i Askersunds kommun som utökat sina tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information med anledning av coronaviruset till företagare i Askersunds kommun

Till dig som vill hjälpa till som frivillig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vårt nyhetsarkiv kan du hitta de nyheter som vi publicerat om coronaviruset


Arbeta hemma om det finns möjlighet

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resor till andra länder

Utrikesdepartementet uppdaterar sina reserekommendationer för andra länder varannan vecka. För att få den senaste och aktuella informationen, klicka på länken här nedanför.

Utrikesdepartementet har reserekommendationer till resenärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gravid under rådande covid-19-pandemi

Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt.

Läs mer på Folkhäsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pollenallergi, symtom och provtagning

Om du har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Du ska då ta det säkra för det osäkra och stanna hemma.

Om du tar allergimedicin och symtomen tydligt avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om symtomen inte avtar eller försvinner av allergimedicin behöver du lämna prov för covid-19 och fortsätta stanna hemma tills du fått provsvar. Vid covid-19 kan symtomen vara mycket lindriga, varför det är viktigt att du lämnar prov för covid-19 om du är osäker på om dina symtom är allergi eller inte.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tips om källkritik på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om det nya coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information på arabiska från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på somaliska från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på tigrinja från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på dari från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-01