Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Tvättar händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad, bekräftad och aktuell information från Sveriges myndigheter finns på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om provtagning för covid-19 i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2021-12-01 16:45

Från och med den 29 september 2021 slopas ett antal restriktioner i det svenska samhället. Deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster (till exempel hyrda lokaler) tas bort. Vidare tas även Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs, samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Läs mer om hur du vaccinerar dig på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vaccinationsbevis kan användas från 1 december

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021. Regeringens beslut innebär att om verksamhetsutövaren väljer att kräva vaccinationsbevis, behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad som gäller för Stora salongen på Sjöängen

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rekommendationer om testning från 22 november

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade.

Läs mer vad som gäller på Folkhälsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgad testning för inresande till Sverige från länder utanför Norden

Med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder utvidgar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för resenärer. Åtgärden med testning för covid-19 omfattar nu samtliga resenärer från förskoleklass och uppåt som reser in till Sverige från länder utanför Norden.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covidbevis för resor

EU:s covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19. Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersunds kommuns arbete med covid-19
inom vård och omsorg i kommunen

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för detta. En del i rutinerna är att personalen bär munskydd i all närkontakt med brukarna, både inom- och utomhus.

Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar symtom på covid-19.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

Socialförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om att personalen ska vara hemma när de är sjuka, även vid milda symtom, basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Askersunds kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller smittade och avlidna i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom vård och omsorg så kommer berörda, till exempel brukare, anhöriga och personal, att få den information de behöver.

Läs mer på Region Örebro läns sidor om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vårt nyhetsarkiv kan du hitta de nyheter som vi publicerat om coronaviruset

Resor till andra länder

Utrikesdepartementet uppdaterar sina reserekommendationer för andra länder varannan vecka. För att få den senaste och aktuella informationen, klicka på länken här nedanför.

Utrikesdepartementet har reserekommendationer till resenärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gravid under rådande covid-19-pandemi

Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt.

Läs mer på Folkhäsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tips om källkritik på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om det nya coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information på arabiska från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på somaliska från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på tigrinja från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på dari från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-12-01