Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Tvättar händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad, bekräftad och aktuell information från Sveriges myndigheter finns på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om provtagning för covid-19 i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2021-04-05 10:30

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination - det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19

Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om hur du vaccinerar dig på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Askersunds kommuns arbete med covid-19
inom vård och omsorg i kommunen

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för detta. En del i rutinerna är att personalen bär munskydd i all närkontakt med brukarna, både inom- och utomhus.

Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar symtom på covid-19.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

Socialförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om att personalen ska vara hemma när de är sjuka, även vid milda symtom, basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Askersunds kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller smittade och avlidna i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom vård och omsorg så kommer berörda, till exempel brukare, anhöriga och personal, att få den information de behöver.

Läs mer på Region Örebro läns sidor om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vårt nyhetsarkiv kan du hitta de nyheter som vi publicerat om coronaviruset

Resor till och från andra länder

Från och med 1 april 2022 råder inte längre något inreseförbud till Sverige. I andra länder kan restriktioner förekomma så följ Sveriges ambassads information om vad som gäller på ditt resmål.

Krisinformation.se har samlat myndigheternas information om resor till och från Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covidbevis för resor

EU:s covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19.

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tips om källkritik på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-04-05