Coronainformation till företagare

Tvätta händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 som berör dig som företagare!

Vi på Askersunds kommun finns på plats för att stötta eller vara bollplank till dig som företagare. Har du som företagare frågor eller är i behov av vägledning?  Välkommen att kontakta Sofia Fredriksson, Näringslivsutvecklare Askersunds kommun. Telefon 0583-810 30 alt e-post sofia.fredriksson@askesund.se.

Följ länkarna för att hålla dig kontinuerligt uppdaterad.


Samlad information från Askersunds kommun

Omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

2021-02-25

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Stödet går att söka under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. E-tjänsten öppnar kl 12.00 den 25 februari.

Läs mer och ansök här hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stängt på serveringar efter 20.30

2021-02-24

Vid Regeringens pressträff 24 februari meddelade regeringen om skärpta regler för serveringar som innebär att restaruanger, caféer, barer och andra serveringsställen måste stängas senast kl 20.30. Reglerna träder i kraft 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Läs mer här på Regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedstängningsstöd, lönekostnader och utökat omsättningsstöd

2021-02-23

Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Samtidigt lämnas nya besked att fler företagare kommer omfattas av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det meddelade regeringen på en pressträff i dag.

Läs mer här hos Finansdepartementet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stöd för korttidsarbete förlängt till juni 2021- ansökan öppnar 29 mars

2021-02-22

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021.

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

Läs mer här om stödet och ansökan hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjlighet att öppna uteservering från påsk

2021-02-04: Ett nytt beslut gör det möjligt för dig som är restaurangägare att öppna din uteservering redan inför påskveckan med start från 24 mars, betydligt tidigare än ordinarie datum. Askersunds kommun vill underlätta för restaurangbranschen med anledning av coronavirus.

För att alla ansökningar om markupplåtelser ska hinna handläggas så snabbt som möjligt ber vi därför alla restauranger och caféer att ni skickar in dem redan nu. På så sätt kan uteserveringarna stå redo att öppna när vårsolen kommer!

Mer information gällande markupplåtelse och ansökan hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella allmänna råd för att minska smittspridningen i hela landet

2020-12-14
Smittspridningen är fortsatt hög i landet och därför gäller skärpta nationella allmänna råd från och med måndagen den 14 december. Begränsa ditt umgänge till mindre krets under storhelgerna. I länet gäller också ett publiktak på åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer här hos Länsstyrelsen Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2020-11-03: För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden innebär bland annat att du som bor eller besöker Örebro län uppmanas att avstå från besök i inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför nu lokala allmänna råd utöver de som redan gäller i hela landet. Folkhälsomyndighetens har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, fattat beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

Läs mer här hos Länsstyrelsen Örebro län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bedömning samhällsviktig verksamhet

2020-04-06: Vi får många frågor från företag om hur vi som kommun bedömer samhällsviktigt verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4 som riktar sig till er som verksamhetsutövare vid händelse av att regeringen fattar beslut om skolstängning enligt Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Under dokument samt här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en sammanfattning samt fördjupande länkar för hur ni ska göra bedömning om ni bedriver samhällsviktig verksamhet. OBS! Du som företagare behöver inte anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till din kommun.


Askersund, Laxå och Lekeberg underlättar för företagen

2020-03-18: Med anledning av det nya coronaviruset kan Sydnärkes miljöförvaltning hjälpa lokala företag genom att senarelägga fakturering av vissa årsavgifter. Avstämning kommer att ske med de företag där tillsyn är planerad och som finansieras av årsavgifterna.

Företag som inte berörs av Covid-19, till exempel vindkraftsparker, faktureras som vanligt.

Sydnärkes Miljöförvaltning är gemensam för Laxå, Askersund och Lekeberg och de tre kommunerna har tillsammans kommit fram till denna lösning.

Även när det gäller andra kommunala avgifter kan Askersunds kommun ge anstånd till företag. Om behov finns är företagare välkomna att höra av sig till kommunen.

Vi är medvetna att detta inte är lösningen på företagens problem men vi hoppas att det kan bidra till att göra företagandet lite lättare just nu.

Kontaktpersoner:

Sydnärkes miljöförvaltning: Lars Viitanen, miljöchef, 0584-47 34 07

Askersunds kommun: Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare, 0583-810 30

Företagsjouren

Telefon 019-602 99 00 eller e-post foretagsjouren@regionorebrolan.se, Öppettider vardagar 9-12 och 13-16

Nu stärker Region Örebro län upp rådgivningen till företag och startar Företagsjouren för små- och medelstora bolag som är påverkade av Coronavirusets effekter. Detta är ett komplement och resursförstärkning till den hjälp du även kan få från kommunen!

Via Företagsjouren kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som jobbar professionellt på daglig basis med att stötta bolag!


Samlad information från myndigheter


Finansiering och rådgivning

Almi Företagspartner

Är du i behov av att söka finansiering, amorteringsanstånd eller rådgivning för ditt företag så finns information och kontaktuppgifter till Almi Företagspartner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Företagsstöd via Region Örebro län

Hos Region Örebro län kan du som ska starta eller redan driver ett företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Företagsstöd kan bland annat sökas för olika investeringar och konsultinsatser. Läs mer på Region Örebro läns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Timbanken.se

Timbanken erbjuder ditt företag gratis affärsutveckling inom fem affärsområden. Du väljer en affärsrådgivare som ger dig råd hur du kan att utveckla ditt företag. De affärsområden du kan få hjälp inom är:- Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
- Ekonomi, avtal och juridik
- Marknad, sälj, sociala medier och varumärkesarbete
- Digitalisering och IT
- Ledning, organisationsutveckling och HR
Läs mer på timbanken.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bolagsstämmor

Tiden då många företag ska ha bolagsstämma närmar sig. Här hittar du Bolagsverkets frågor och svar vad små- och medelstora bolag bör tänka på. Det finns lagkrav på att ordinarie bolagsstämma måste genomföras på något vis, samt att den, enligt aktiebolagslagen, måste äga rum på orten där bolagets styrelse har sitt säte. Läs mer på Bolagsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Företagarna

Organisationen Företagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information om det nya coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Utrikesdepartementet har reserekommendationer till resenärer Länk till annan webbplats.

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter företagsjouren

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-02-25