Våld i nära relationer

Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället.

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen ge stöd och hjälp till den som utsatts för brott och till dennes närstående. Socialnämnden ska särskilt beakta

  • att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation
  • att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Akut hjälp och skydd

  • ​Vid akut behov av skydd eller stöd ring 112.
  • Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn. På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren för akut hjälp.
  • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt, telefon 020-50 50 50. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
  • Du kan också kontakta Kvinnohuset i Örebro telefon 019-14 41 99 eller Kvinnohuset i Karlskoga-Degerfors tel 0586-395 00.
  • Örebro Mansmottagning har 0760-140 534.

Råd, stöd och hjälp

Socialförvaltningen ansvarar för stöd och hjälp till våldsutsatta personer och deras barn. Genom socialförvaltningens reception - se kontaktuppgifter här till höger - kan du komma i kontakt med en socialsekreterare.​​

Här till höger hittar du viktiga länkar.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19