Värdegrund och servicedeklarationer

Värdegrund

Värdegrunden ska genomsyra arbetet inom alla verksamheter och vara känd för all personal.

Värdegrunden ska ligga till grund när du som kommuninnevånare får insatser av socialfövaltningen. Insatserna ska ges med god kvalitet, du möts med ett gott bemötande, du har ett inflytande för självbestämmande och integritet, du får vara delaktig och känna känsla av trygghet samt upplevelse av meningsfullhet när du kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamheter, chefer och personal.

Du kan läsa mer om värdegrunden i broschyren här till höger i menyn.

Servicedeklarationer

I servicedeklaration med värdighetsgaranti redovisas vad man kan förvänta sig kring våra insatser, vad verksamheten garanterar och eftersträvar och den tar även upp vart man vänder sig för synpunkter och klagomål.Totalt har 16 servicedeklarationer med värdighetsgaranti upprättats. Du hittar dem här till höger i menyn.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2022-07-19