Familjeträffen

Händer och armar som håller i varandra

Familjeträffen i Askersund är till för alla kommunens barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer.

Ett barn i behov av stöd och hjälp kan behöva berätta sin historia för många olika personer inom olika professioner. Även vårdnadshavarna kan behöva tala med och samordna många olika kontakter. Vår ambition är att samla alla de personerna och genom att göra det så får vi det främjande, förebyggande och stödjande arbetet att fungera bättre för barn, vårdnadshavare och verksamheter.

Vi vill ge rätt insats vid rätt tidpunkt och från rätt personer. För att lyckas krävs det att arbetet sker tillsammans med barn och dess familjer som medskapare och frågar vad de vill ha - och hur - för att sedan identifiera vem som kan erbjuda vad och på viket sätt denna kompetens kan organiseras för att svara mot barnets behov. I Familjeträffen utgår vi från sju olika livsområden som tar avstamp från barnkonventionen, för oss är det viktigt att säkerställa att barn blir sedda och lyssnade till i alla frågor som berör dem. Livsområden används för att identifiera vad som är viktigt för barns välmående och för att vi ska ha ett gemensamt språk att utgå ifrån.

Så här går det till

Från personalen i kommun eller Askersunds vårdcentral utses två samtalsledare som har stor erfarenhet av att leda och hålla i möten och dessa ansvarar för att genomföra Familjeträffen. Två träffar genomförs tillsammans med de personer som barnet och familjen bjudit in och på den sista träffen upprättas en handlingsplan. Vi gör detta arbete tillsammans för en samlad helhetsbild kring hur vi på bästa sätt kan ge barnet stöttning i att utvecklas till en välmående individ. Alla deltagare får ta del av dokumentationen.

En ”spindel” (en personal från någon av verksamheterna) utses av barnet/ungdomen och familjen. Den har i uppgift att sammankalla och följa upp den handlingsplan som gjorts.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-04-04