Reviderade regler för vägbidrag 2024

Askersunds kommun ger bidrag till enskilda väghållare enligt regler som är fastställda av kommunfullmäktige. Nuvarande regler fastställdes 2004 och det finns behov av att se över formuleringar och struktur. Därför pågår ett arbete med att revidera reglerna. Berörda organisationer och privatpersoner ges här möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till reviderade regler. Synpunkter ska lämnas senast 2 juni i webbformuläret nedan.

Synpunkter på förslag till nya regler för vägbidrag

Fyll i dina synpunkter på de nya reglerna för vägbidrag i e-postformuläret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?