Landsbygdsutveckling/Leader

Vy över Askersund

En stor del av Askersunds kommuns invånare bor i mindre orter och ren landsbygd. Det finns goda möjligheter att söka medel till landsbygdsutveckling via Leader Mellansjölandet.

Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utvecka din bygd. Det får gärna vara en projektidé som kan genomföras i samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med privat medfinansiering, som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar.

Våra insatser syftar till en uthållig, attraktiv och levande landsbygd!

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag), och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i Leaders styrelse som kallas LAG (Local Action Group)

Det är LAG som beslutar vilka utvecklingsprojekt som ska beviljas stöd.

Inom LEADER Mellansjölandet finns en utvecklingsstrategi som beskriver  vad vi vill ska hända med landsbygden inom vårt område. Utgångspunkten är att utifrån områdets natur- och kulturresurser ta tillvara områdets möjligheter. Detta för att utveckla service, näringar, boende och områdets attraktivitet.

LEADER Mellansjölandet önskar ta tillvara alla boendes önskan att påverka sin vardag!

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2020-09-16