Papperskorgar och skräp

Papperskorg

Papperskorgar finns utplacerade utmed gång- och cykelvägar och på allmänna platser. Tömning av dessa sker med regelbundna intervaller.

Särskilda hundlatriner finns i kommunens tätorter och töms efter behov. På några platser finns också en service till den som rastar sin hund i form av påsar avsedda för att plocka upp efter sin hund. Var hundlatrinerna och hundpåsarna är placerade i Askersund, kan du se på kartan i högerspalten.

Tänk på att du som hund- eller kattägare är skyldig att ta upp föroreningar efter ditt djur på gångbanor, parker och andra allmänna platser enligt de lokala ordningsföreskrifterna.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-09-06