Renhållning av gator och trottoarer

Sopning av gata

Efter vinterns halkbekämpning sopas gator och gångbanor.

Därefter underhållssopas de vid behov under sommaren.

Under sommarsäsongen utförs ogräsbekämpning och klippning av gräs inom vägområdet.

Manuell plockning av skräp i centrala Askersund sker dagligen året om. Under sommaren behöver insatserna förstärkas för att klara den ökade nedskräpningen.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2021-09-06