Soldrift på Sjöängen

Under våren/sommaren 2017 monterades solpaneler på Sjöängen i ett projekt som drivs i samverkan mellan Sustainable Innovation, Vattenfall, Energimyndigheten och Askersunds kommun. Solpanelerna på byggnadens tak genererar el som lagras i ett energilager. Sedan tas energin ut när den behövs, antingen till byggnadens behov eller till de laddplatser för elfordon som finns på parkeringarna vid huset.

Titta gärna på Vattenfalls film under länkar till höger.

Projektets syfte
Genom demonstrationsprojektet vill vi utveckla kunskap och praktisk erfarenhet av energilagring inklusive styrning/optimering av energiflöden. Projektets parter Vattenfall, Askersunds kommun och Sustainable Innovation bygger upp en fullskalig pilotinstallation Askersund. Detta pilotprojekt avslutades i november 2018.

Läs mer om Soldrift Sjöängen på Sustainable Innovations hemsida, se länk till höger. Där finns även en länk till slutrapporten om projektet på Vattenfalls hemsida.

Från och med slutet av november 2018 kommer det finnas en skärmutställning om projektet i Sjöängens foajé.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2018-11-21