Torg och allmänna platser

Platser utomhus där allmänheten kan röra sig är allmänna/offentliga platser, till exempel gator, trottoarer, torg, parker och liknande.

Om du vill använda en offentlig plats till något annat än vad de är tänkta till, krävs tillstånd av polisen.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2020-09-16