Trafik och gator

Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gator med kommunal skötsel.

Här ingår även gång- och cykelvägar, gatubelysning och trafik. Trafiksäkerhetsarbetet handlar främst om olika åtgärder i trafikmiljön.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2020-09-16