Cykling och cykelvägar

Många cyklar på rad

Cykling sker på separata vägar för cykel- och gångtrafik och längs gator där cyklisterna får dela utrymmet med biltrafiken.

Ett bra cykel- och gångvägnät finns men behöver förbättras för att uppnå ytterligare trafiksäkerhet och trygghet för cyklister till och från skolor, arbetsställen med mera. Ett väl utbyggt och underhållet cykelvägnät gör det möjligt för fler att välja cykeln som transportmedel.

I centrala Askersund finns gångfartsområden för att skapa en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2021-09-06