Namnsättning av gator, adresser

Gatskyltar på fasad

Varje byggnad ska ha en adress som anger var den är belägen. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Kanske viktigast av allt, en otydlig adress kan betyda att ambulans eller räddningstjänst inte hittar fram i samband med en utryckning.

Namn på gator

Namnsättning av gator är sedan gammalt en kommunal angelägenhet. I Askersunds kommun är det Kommunstyrelsen som beslutar om gatunamn. Namnen har i många fall en historisk anknytning till platsen eller området.

Namnsättning på landsbygden

När det gäller fastigheter på landsbygden sker namnsättningen i samråd med fastighetsägare.

När beslut fattats / ärendegång

Det är fastighetsägarens ansvar att ombesörja skyltning av gällande adressnummer på fastigheten.

Kommunen ajourhåller adresserna i byggnads- och adressregistret som har en direktkoppling till Lantmäteriet. Informationen skickas till Posten Sverige AB som ger adresserna postnummer och postort. Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister, SPAR, varifrån banker, försäkringsbolag och statliga myndigheter hämtar information.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostadslägenheter i Sverige ska ha ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i ett lägenhetsregister. Fastighetsägare är skyldiga att lämna alla uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet, vilket innebär att kommunen ändrar i lägenhetsregistret så att det hålls aktuellt.

Om någon förändring sker av lägenheterna, gällande småhus eller flerfamiljshus, måste detta anmälas till kommunen.
Blanketter finns att hämta här på sidan.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2020-09-16