Vägbidrag

Grusväg

Bidrag till enskild väghållning beviljas i enlighet med gällande regler.

Väghållare som beviljats statsbidrag av Trafikverket för sin väg, får den kommunala delen av driftbidraget utan att ansökan behöver göras.

Bidrag till enskild väg utan statsbidrag måste sökas för varje år. Bidraget söks och utbetalas i efterskott.

Regler och ansökningsblankett hittar du till höger på sidan.


Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2023-01-17