Gräva, schakta, tillstånd

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen.

Detta tillstånd söker du genom en öppningsanmälan som du hittar till höger på sidan. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver.

Om grävning måste ske akut utanför kontorstid, måste man även ringa till beredskapsansvarig via Larmcentralen, telefon 0583-102 22.

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

När ni skickar in öppningsanmälan måste ni även bifoga karta över var grävningen
ska utföras.

Karta och adress ska även skickas till Vattenfall för kabelanvisning av gatu-
belysningen i Askersund. Maila kartan till: thomas.cervin@vattenfall.com.

Glöm inte att meddela när arbetet är avslutat.

En avgift för handläggningen av öppningsanmälan faktureras med 1.500 kr exkl.
moms per anmälan.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2020-02-10