Gräva, schakta, tillstånd

Grävmaskin i arbete

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen.

Detta tillstånd söker du genom en grävansökan via ansokan.kommunmark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver. För att göra en ansökan behöver du skapa ett användarkonto till ansokan.kommunmark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se länk till höger på sidan.

Om grävning måste ske akut utanför kontorstid, måste man även ringa till beredskapsansvarig via Larmcentralen, telefon 0583-102 22 samt i efterhand göra en akut efteranmälan. Akut efteranmälan görs via ansokan.kommunmark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

Glöm inte att meddela när arbetet är påbörjat och avslutat.

En avgift för handläggning faktureras med 1 500 kr exkl. moms per ansökan.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2023-03-20