Parkering

Parkerade bilar

Parkeringsbehovet är stort i Askersund

Ett samutnyttjande av befintliga ytor krävs för att klara efterfrågan. Begränsning av parkeringstider genom lokala trafikföreskrifter är ett sätt att ge fler tillgång till de mer centrala och attraktiva platserna.

Vi arbetar aktivt för att öka parkeringsmöjligheterna i Askersund. Senaste tillskottet är en ny parkeringsyta vid södra infarten intill Landskyrkan.

Under vintertid gäller datumparkering för att underlätta snöröjningen.

Parkeringsskiva

Parkeringsskiva gäller i vår stad. De finns att hämta på Rådhusets reception eller i den plastlåda som finns på en av av lyktstolparna utanför ICA Torghallen. P-skivan är gratis och ger rättigheten till att parkera kostnadsfritt i vår stad.

P-skivan fungerar så att du ställer in tiden när du ankommer (närmaste halvtimme) och därefter får bilen stå gratis så länge skylten på respektive parkering anger.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2022-06-02