Trafikverkets projekt på riksväg 50 och järnvägen

Riksväg 50

Trafikverket gör mycket stora satsningar i Askersunds kommun under de närmaste åren. Riksväg 50/Bergslagsdiagonalen byggs om till mötesfri väg med 100 km/h-standard och dubbelspårig järnväg byggs från Hallsberg till Mjölby.

Riksväg 50/Bergslagsdiagonalen

Riksväg 50/Bergslagsdiagonalen ingår i stomvägnätet och har en viktig roll för både person- och godstrafik på väg. Vägen går från Mjölby i söder till Söderhamn i norr. Den del som berör Askersunds kommun mest är sträckan från E4 vid Mjölby till E20 vid Brändåsen.

Trafikverkets satsningar kommer att ge en hög standard på vägen med mötesseparering och 100 km/h-standard. Läs mer om de olika delprojekten på Trafikverkets hemsida, Under 2018 invigdes den del av vägen som går i kommunens norra del, från Rude, strax söder om Askersund, till Åsbro i norr. Nu återstår nybyggnation av vägen från Nykyrka, strax söder om länsgränsen mot Östergötland, till Brattebro backe. Sedan är hela vägen från Mjölby till E20 Brändåsen klar. För mer information, se länkar til höger.

Järnvägen

Trafikverkets satsar på dubbelspårig järnväg från Hallsberg till Mjölby. Sträckan är framför allt viktig för godstrafiken, där Hallsberg är en av de viktigaste knutpunkterna i landet. Visste du att 75 % av allt gods som går på järnväg i Sverige passerar Hallsberg?

På sträckan Stenkumla (vid Lerbäck) och söderut går det nya spåret till största delen i befintlig sträckning. På sträckan Hallsberg-Stenkumla kommer det att gå i helt ny sträckning via trakten kring Västra Å. Läs mer om de olika delprojekten på Trafikverkets hemsida, se länkar til höger.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2020-09-16